Nie ma chętnych do budowy ładowarek na MOP, więc GDDKiA zmienia zasady dzierżawy

Wysokie nakłady na ładowarki nie zwracają się i opóźniają budowę miejsc wypoczynku dla zmotoryzowanych.

Publikacja: 07.07.2023 14:19

Nie ma chętnych do budowy ładowarek na MOP, więc GDDKiA zmienia zasady dzierżawy

Foto: GDDKiA

GDDKiA zmodyfikuje dokumentację przetargową, aby infrastruktura do ładowania pojazdów elektrycznych mogła być wybudowana przez dzierżawcę lub w przypadku braku możliwości lub woli realizacji takiej infrastruktury, przez podmiot zewnętrzny, wskazany przez wydzierżawiającego (GDDKiA), wybranego w ramach oddzielnego postępowania przetargowego. 

GDDKiA poprowadzi przetargi na stacje ładowania dla pojazdów elektrycznym w odrębnym postępowaniu. Dla poprawy rentowności przedsięwzięcia dyrekcja analizuje możliwość wydłużenie okresu dzierżawy (z 10 lat na 20 lat), oraz zawieszenie czynszu dzierżawnego, na okres budowy inwestycji.

Generalna Dyrekcja tłumaczy, że takie działanie umożliwi podmiotom niezainteresowanym realizacją stacji ładowania o dużej mocy wzięcie udziału w przetargu na dzierżawę MOP, w ramach którego oczekiwana będzie budowa infrastruktury tradycyjnej - stacji paliw i gastronomii. 

Czytaj więcej

MBC Trans odebrało pierwszą w Polsce elektryczną ciężarówkę Volvo z wysoką kabiną

Już teraz GDDKiA wprowadziła w umowach dzierżawy zwolnienie z czynszu od przychodu od paliw alternatywnych przez 5 lat. Mimo to w przeprowadzonych w 2022 roku przetargach na dzierżawę 56 lokalizacji MOP, nie udało się pozyskać dzierżawców w przypadku 42 lokalizacji.

Wymagania budowy stacji ładowania nie są jedyną przyczyną braku ofert w postępowaniach na dzierżawę MOP komercyjnych. Zagadnienie to jest szersze i obejmuje szereg różnorodnych czynników, nie zawsze takich samych dla każdej lokalizacji. Dla przykładu mogą to być duże koszty inwestycyjne do poniesienia przez dzierżawcę na początku inwestycji, wielkość lub struktura ruchu, bądź też niepewna perspektywa wykorzystywania paliw tradycyjnych w kolejnych latach (umowy są wieloletnie).

Dlatego też aktualizacja wymagań przetargowych dla MOP o funkcji komercyjnej obejmować będzie więcej aspektów niż tylko kwestie związane z elektromobilnością. GDDKiA zapewnia, że pamięta o elektromobilności, ale również chce budować infrastrukturę dla paliw alternatywnych w sposób przemyślany, tam gdzie jest popyt na tego rodzaju paliwa. 

Nie zapomina, że w pierwszej kolejności musi użytkownikom dróg zapewnić parkingi i stacje paliw płynnych. W drugiej kolejności infrastrukturę dodatkową i pozostałe funkcje. W kwestii lokalizacji ładowarek dla pojazdów ciężarowych należy uwzględnić przede wszystkim kwestie logistyczne takie jak miejsca załadunku/rozładunku pojazdów, główne trasy tranzytowe i ewentualne obowiązkowe przerwy dla kierowców tych pojazdów.

Na 77 MOP-ach działa 81 stacji ładowania o mocy od 22 do 350 kW. Na 59 MOP-ach przy autostradach i drogach ekspresowych zarządzanych przez GDDKiA działa 59 stacji ładowania. Pozostałe 22 stacje funkcjonują na 18 MOP-ach przy koncesyjnych odcinkach autostrad. Większość stacji ładowania (58) działa na MOP-ach o funkcji komercyjnej. Na żadnym z MOP-ów nie ma infrastruktury do ładowania pojazdów ciężarowych.

Czytaj więcej

Mega wyzwania megaładowarek

Do końca 2024 roku GDDKiA planuje uruchomić na MOP o funkcji podstawowej zarządzanych przez GDDKiA kolejne stacje ładowania, tj. w 32 lokalizacjach: sześć na autostradzie A1, cztery na A2, czternaście na A4, cztery na drodze ekspresowej S3, trzy na S7 i jeden na S8.

Na koniec I kwartału 2023 roku, na sieci dróg krajowych funkcjonowało 319 Miejsc Obsługi Podróżnych, tj. 271 MOP-ów zarządzanych przez GDDKiA (161 o funkcji podstawowej oraz 110 o funkcji komercyjnej) oraz 40 MOP-ów zarządzanych przez koncesjonariuszy (18 o funkcji podstawowej oraz 22 o funkcji komercyjnej). Oprócz tego podróżni mogą skorzystać z 81 prywatnych obiektów obsługi.  

Elektromobilność
Co z ładowarkami dla ciężarówek?
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Elektromobilność
Powstanie polsko-amerykański zakład recyklingu akumulatorów
Elektromobilność
Elektryczna czy wodorowa przyszłość autobusów?
Elektromobilność
Nadchodzi nowa generacja Solarisów
Elektromobilność
Orlen ma własną technologię produkcji wodoru