„Rzeczpospolita” nagradza firmy logistyczne

Jedna z najważniejszych gałęzi polskiej gospodarki, branża transportowo-spedycyjno-logistyczna, otrzyma nagrody „Rzeczpospolitej”.

Publikacja: 28.07.2019 21:25

„Rzeczpospolita” nagradza firmy logistyczne

Foto: fot. Volvo

W poniedziałek, 29 lipca na I Spotkaniu Liderów Branży TSL „Rzeczpospolita” wręczy nagrody dla wyróżniających się firm branży transportowo-spedycyjno-logistycznej. Zostały przyznane przez kapitułę w kategoriach: największe przychody ogółem, największe przychody w logistyce kontraktowej, największa dynamika wzrostu przychodów ogółem, największa dynamika wzrostu przychodów w przewozach: drogowych, kolejowych, lotniczych (cargo) oraz intermodalnych. Kapituła postanowiła także nagrodzić firmy sięgające po najbardziej innowacyjne rozwiązania, z sukcesem dywersyfikujące portfolio usług i produktów, mające najlepsze praktyki CSR, a także te, które przeprowadziły najlepszą kampanię społeczną w branży. Nagrodą specjalną jest tytuł Człowieka Roku. W skład kapituły weszli: Jan Buczek (Zrzeszenie Międzynarodowych Przewoźników Drogowych), Łukasz Chwalczuk (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracodawców Transportu Nienormatywnego), Wojciech Paprocki (Szkoła Główna Handlowa), Robert Przybylski („Rzeczpospolita”), Marek Tarczyński (Polska Izba Spedycji i Logistyki) oraz Maciej Wroński (Transport Logistyka Polska).

""

logistyka.rp.pl

""

prof. Bogusław Liberadzki / fot. liberadzki.pl

logistyka.rp.pl

Zanim przedstawiciele wyróżnionych firm odbiorą nagrody, gość specjalny I Spotkania Liderów Branży TSL, poseł do Parlamentu Europejskiego prof. Bogusław Liberadzki omówi stan prac nad pakietem mobilności. Przygotowywane w Brukseli nowe regulacje dla transportu samochodowego mogą kompletnie zmienić reguły gry i poważnie utrudnić dostęp do rynku polskim przewoźnikom. Pakiet mobilności jest jednym z głównych projektów ustępującej tej jesieni Komisji Europejskiej. Z najwyższym trudem prace nad nim były opóźniane przez Polskę i kraje podobnie myślące, protestujące przeciw protekcjonistycznym zapisom proponowanych dyrektyw i rozporządzeń. Profesor weźmie także udział w debacie nad wyzwaniami branży logistycznej. Omówi plany europejskich inwestycji infrastrukturalnych, a do założeń tej polityki odniosą się uczestnicy rynku logistycznego. Dyrektor zarządzający Panattoni Europe Marek Dobrzycki zaprezentuje działania deweloperów zmierzające do zmniejszenia obciążenia środowiska przez firmy logistyczne. Uczestnicy debaty przedstawią także wizje, w jaki sposób nowe technologie mogą zwiększyć efektywność całej branży.

Drugi panel będzie poświęcony kształceniu kierowców. Według różnych szacunków na rynku brakuje do 100 tys. kierowców. Te dane potwierdzone są przez ich napływ z zagranicy. Do końca ubiegłego roku Główny Inspektorat Transportu Drogowego wydał ponad 72 tys. świadectw kierowcy dla obywateli spoza Unii Europejskiej. Są to głównie Ukraińcy i Białorusini. Potrzeba zapewnienia dopływu kierowców do branży transportu samochodowego staje się coraz bardziej paląca, stąd akcja „Profesjonalni kierowcy” zorganizowana przez Volvo Trucks i Renault Trucks we współpracy z firmami Continental, Wielton, ERGO Hestia i MJM. O prowadzonej od kilku lat akcji opowie przedstawiciel Volvo Group Trucks Piotr Werner.

CZYTAJ TAKŻE: Europa wciąż potrzebuje nowych ciężarówek

Tym problemom będzie poświęcona także debata „Praca szuka kierowców – niedobory kadrowe w branży transportowej”. Wezmą w niej udział organizatorzy oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej i Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych. W tym roku pierwsi absolwenci szkół branżowych klas o specjalności kierowca-mechanik trafią do wyuczonego zawodu. Uruchomienie szkolnictwa zawodowego jest wielkim sukcesem branży i dokonało się dzięki uporowi ZMPD oraz przychylności resortów: infrastruktury oraz edukacji. MEN w ostatnim czasie przemodelowało całe szkolnictwo zawodowe, umożliwiając skierowanie większych funduszy na naukę drugiego zawodu, jakim jest kierowca-mechanik.

""

Adobe Stock

logistyka.rp.pl

Branża TSL jest jedną z kluczowych dla polskiej gospodarki. Jej przychody sięgają ćwierć bln zł i stanowią ponad 10 proc. PKB. Jest także poważnym pracodawcą, na umowach o pracę zatrudnia ponad 600 tys. osób. Wyjątkową pozycję na europejskim rynku wypracowali polscy przewoźnicy samochodowi, dysponujący ćwierć milionem samochodów. Wypracowują oni roczną nadwyżkę w bilansie płatniczym Polski sięgającą 5 mld euro. Przewoźnicy samochodowi intensywnie inwestują, tylko umowy na leasing taboru podpisane w 2018 roku miały wartość 19,5 mld zł. Rozwijają się także przewoźnicy kolejowi, którzy do 2023 roku wydadzą na zakup lokomotyw 1,6 mld zł. Będziemy obserwować rozwój branży i co roku nagradzać najlepszych.

""

logistyka.rp.pl

Logistyka Kontraktowa
Adriatyckie portowe tygrysy
Materiał Promocyjny
Tajniki oszczędnościowych obligacji skarbowych. Możliwości na różne potrzeby
Logistyka Kontraktowa
Alternatywne napędy ciężarówek
Logistyka Kontraktowa
Gala Liderów Logistyki 2023
Logistyka Kontraktowa
Wizja logistyki przyszłości
Logistyka Kontraktowa
Lipiec przyniósł zastój w internetowych sklepach