24 czerwca br. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o Funduszu Kolejowym, który zakłada rozbudowę terminala przeładunkowego w Małaszewiczach ze źródeł krajowych. 

Czytaj więcej

Elektryczne ciężarówki nie naładują akumulatorów

Rząd przewiduje sprzedaż przez PKP Cargo Cargotor do PKP PLK (za 70 mln zł z Funduszu Kolejowego) i dokapitalizowanie PKP PLK w pięciu transzach. Pierwsza wpłacona w 2023 roku wynosiłaby maksymalnie 256,5 mln zł, w kolejnym roku 973,7 mln zł, w 2025 roku 876,9 mln zł, w 2026 roku 780,2 mln zł i w następnym 499 mln zł. Akcje (o łącznej wartości 3386,3 mln zł) w podwyższonym kapitale zostaną objęte przez Skarb Państwa. 

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że taka aranżacja inwestycji wyklucza ewentualne obawy związane z unijnymi regułami pomocy publicznej oraz zarzutów ze strony innych przewoźników. 

Dokapitalizowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej, ponieważ dotyczy ono infrastruktury kolejowej udostępnianej potencjalnym użytkownikom na równych i niedyskryminacyjnych warunkach. 

Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej w rejonie Małaszewicz ma strategiczne znaczenie i wzmocnieni konkurencyjność polskiego sektora logistycznego. Resort przewiduje, że inwestycja zwiększy dochody Skarbu Państwa z tytułu opodatkowania wwożonych przez zewnętrzną granicę UE ładunków oraz doprowadzi do wzrostu obrotów przedsiębiorstw logistycznych ulokowanych w obszarze przyszłego Parku Logistycznego Małaszewicze. 

Czytaj więcej

Ukraina wypuści do Unii kierowców ciężarówek

Szacuje, dodatkowe dochody budżetu państwa z tego podatku, w odniesieniu do samego transportu kolejowego w relacjach z Chinami mogą̨ wynieść w okresie 11 lat ponad 45 mld zł (dane oparte o informacje przekazane przez Krajową Administrację Skarbową). Z kolei z tytułu ceł dodatkowe dochody budżetu państwa mogą sięgnąć ponad 4 mld zł w okresie 11 lat.