Polska rozbuduje Małaszewicze za własne pieniądze

Unia Europejska odmówiła finansowania rozbudowy Małaszewicz, rząd zamierza przeprowadzić tę inwestycję samodzielnie.

Publikacja: 04.07.2022 12:12

Polska rozbuduje Małaszewicze za własne pieniądze

Foto: PKP Cargotor

24 czerwca br. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o Funduszu Kolejowym, który zakłada rozbudowę terminala przeładunkowego w Małaszewiczach ze źródeł krajowych. 

Czytaj więcej

Elektryczne ciężarówki nie naładują akumulatorów

Rząd przewiduje sprzedaż przez PKP Cargo Cargotor do PKP PLK (za 70 mln zł z Funduszu Kolejowego) i dokapitalizowanie PKP PLK w pięciu transzach. Pierwsza wpłacona w 2023 roku wynosiłaby maksymalnie 256,5 mln zł, w kolejnym roku 973,7 mln zł, w 2025 roku 876,9 mln zł, w 2026 roku 780,2 mln zł i w następnym 499 mln zł. Akcje (o łącznej wartości 3386,3 mln zł) w podwyższonym kapitale zostaną objęte przez Skarb Państwa. 

Ministerstwo Infrastruktury podkreśla, że taka aranżacja inwestycji wyklucza ewentualne obawy związane z unijnymi regułami pomocy publicznej oraz zarzutów ze strony innych przewoźników. 

Dokapitalizowanie nie będzie stanowiło pomocy publicznej, ponieważ dotyczy ono infrastruktury kolejowej udostępnianej potencjalnym użytkownikom na równych i niedyskryminacyjnych warunkach. 

Rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury kolejowej w rejonie Małaszewicz ma strategiczne znaczenie i wzmocnieni konkurencyjność polskiego sektora logistycznego. Resort przewiduje, że inwestycja zwiększy dochody Skarbu Państwa z tytułu opodatkowania wwożonych przez zewnętrzną granicę UE ładunków oraz doprowadzi do wzrostu obrotów przedsiębiorstw logistycznych ulokowanych w obszarze przyszłego Parku Logistycznego Małaszewicze. 

Czytaj więcej

Ukraina wypuści do Unii kierowców ciężarówek

Szacuje, dodatkowe dochody budżetu państwa z tego podatku, w odniesieniu do samego transportu kolejowego w relacjach z Chinami mogą̨ wynieść w okresie 11 lat ponad 45 mld zł (dane oparte o informacje przekazane przez Krajową Administrację Skarbową). Z kolei z tytułu ceł dodatkowe dochody budżetu państwa mogą sięgnąć ponad 4 mld zł w okresie 11 lat. 

24 czerwca br. do uzgodnień międzyresortowych skierowany został projekt ustawy o komercjalizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe oraz ustawy o Funduszu Kolejowym, który zakłada rozbudowę terminala przeładunkowego w Małaszewiczach ze źródeł krajowych. 

Rząd przewiduje sprzedaż przez PKP Cargo Cargotor do PKP PLK (za 70 mln zł z Funduszu Kolejowego) i dokapitalizowanie PKP PLK w pięciu transzach. Pierwsza wpłacona w 2023 roku wynosiłaby maksymalnie 256,5 mln zł, w kolejnym roku 973,7 mln zł, w 2025 roku 876,9 mln zł, w 2026 roku 780,2 mln zł i w następnym 499 mln zł. Akcje (o łącznej wartości 3386,3 mln zł) w podwyższonym kapitale zostaną objęte przez Skarb Państwa. 

Drogowy
Unia dopłaci do budowy Via Carpatia i połączenia kolejowego z Czechami
Materiał Promocyjny
Wykup samochodu z leasingu – co warto wiedzieć?
Regulacje Ue
Użytkownicy dróg opodatkowani emisją CO2
Elektromobilność
Gigafactory pod Warszawą
Logistyka Kontraktowa
Unijny transport międzynarodowy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Morski
Drobnica na morzu