Transport drogowy ma zazielenić się bez unijnej pomocy

KE uprości procedury pomocy państwa dla transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego. Dla samochodowego nie ma subsydiów.

Publikacja: 08.07.2022 12:36

Transport drogowy ma zazielenić się bez unijnej pomocy

Foto: PKP Cargo

Komisja Europejska zaproponowała Radzie, aby zwolniła pomoc dla transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego nie wymagała zgody KE. Wnioskodawcy nie mieliby obowiązku uprzedniego zgłoszenia subsydiów zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. Proponowana nowelizacja obejmuje w szczególności:

Czytaj więcej

Najlepszy rok w historii branży TSL. Ranking Logistyki

- uproszczenie przepisów dotyczących pomocy w zakresie koordynacji transportu, które wspierają przesunięcie międzygałęziowe w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań transportowych;

- rozszerzenie zakresu wytycznych dotyczących transportu kolejowego, w szczególności w celu uwzględnienia w nich wszystkich przewoźników istotnych w łańcuchu intermodalnym, którzy przyczyniają się do przesunięcia transportu towarowego ze szlaków drogowych na mniej szkodliwe dla środowiska i bardziej zrównoważone rodzaje transportu;

- usuwanie barier utrudniających wejście na rynek lub ekspansję nowych uczestników rynku, w szczególności, jeśli chodzi o dostęp do taboru pasażerskiego;

- zapewnienie modernizacji flot i interoperacyjności sieci;

Czytaj więcej

We wrześniu DCT Gdańsk zacznie budowę terminala kontenerowego za ponad miliard zł

- zapobieganie subsydiowaniu krzyżowemu między działalnością komercyjną a działalnością podlegającą obowiązkowi świadczenia usługi publicznej pionowo zintegrowanych przedsiębiorstw kolejowych;

- wprowadzenie przepisów dotyczących usług transportu publicznego we wszystkich obszarach transportu kolejowego, które nie były do tej pory objęte obecnie obowiązującymi wytycznymi, w szczególności usług transportu towarowego.

- zmiany przepisów dotyczących ratowania i restrukturyzacji odnoszących się do przedsiębiorstw kolejowych.

Kolej ma skuteczniej konkurować

KE uważa, że konieczna jest nowelizacja przepisów dotyczących transportu, ponieważ wytyczne dotyczące sektora kolejowego są przestarzałe i nie odzwierciedlają istotnych zmian regulacyjnych i rynkowych. Komisja wskazuje na otwarcie rynków kolejowych na konkurencję oraz priorytety polityczne UE, czyli Zielony Ład. Dzięki subsydiom kolej ma także skuteczniej konkurować z transportem drogowym. 

Czytaj więcej

Jesienią przewidywana fala bankructw przewoźników drogowych

Komisja uważa, że zmiana da przedsiębiorcom i państwom członkowskim pewność prawa, uprości procedury i ograniczy biurokrację. Wskazuje, że do rozwoju płynnych transgranicznych usług kolejowych konieczne jest zwiększenie interoperacyjności oraz upowszechnienie cyfryzacji. KE uważa, że pomoc państwa może pomóc w wyeliminowaniu tych braków rynkowych i poprawie konkurencyjności kolei. Komisja liczy na „przesunięcie międzygałęziowe” w transporcie, czyli spadek popularności transportu drogowego i wynikające z tego ograniczenie emisji oraz obniżenie natężenia ruchu drogowego.

Zmienione wytyczne mają zostać przyjęte pod koniec 2023 roku.

Przewoźnicy drogowi protestują

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU jest zawiedzona postawą KE. Wzywa Komisję do równego traktowania wszystkich gałęzi transportu. Wskazuje przy tym, że transport drogowy odpowiada za połowę przewozów w UE. 

Czytaj więcej

Z powodu ocieplenia Rosja straci kontrolę nad Północną Drogą Morską

Przedstawiciel IRU przy KE Raluca Marian uważa, że transport drogowy także powinien otrzymać ułatwienia w przejściu na alternatywne źródła energii. – Wszystkie gałęzie transportu powinny otrzymać wsparcie, jeżeli cele Zielonego Ładu mają zostać spełnione – podkreśla Marian. 

IRU zauważa, że nie są jasne sposoby określania pomocy dla transportu intermodalnego, który korzysta z przewoźników drogowych. 

Komisja Europejska zaproponowała Radzie, aby zwolniła pomoc dla transportu kolejowego, żeglugi śródlądowej i transportu multimodalnego nie wymagała zgody KE. Wnioskodawcy nie mieliby obowiązku uprzedniego zgłoszenia subsydiów zgodnie z unijnymi zasadami pomocy państwa. Proponowana nowelizacja obejmuje w szczególności:

- uproszczenie przepisów dotyczących pomocy w zakresie koordynacji transportu, które wspierają przesunięcie międzygałęziowe w kierunku bardziej ekologicznych rozwiązań transportowych;

Pozostało 89% artykułu
Szynowy
Polska rozbuduje Małaszewicze za własne pieniądze
Elektromobilność
Elektryczne ciężarówki nie naładują akumulatorów
Krajowe
Ukraina wypuści do Unii kierowców ciężarówek
Szynowy
Przewoźnik wyśle na postojowe jedną trzecią załogi
Materiał Promocyjny
Jakie są główne zalety systemów do zarządzania zasobami ludzkimi?
Szynowy
Niedrożna granica z Ukrainą
Szynowy
Tramwajowe zakupy samorządów pod presją czasu