Nadchodzą próby autonomicznych aut w miastach

Rządy łaskawym okiem spojrzą na autonomiczne samochody w miastach.

Publikacja: 26.06.2023 16:47

Nadchodzą próby autonomicznych aut w miastach

Foto: Blees

Chociaż środowisko miejskie należy do najtrudniejszych dla autonomicznych pojazdów, to z raportu International Transport Forum (dawna Konferencja Ministrów Transportu) wynika, że technologia autonomicznych pojazdów (AV) umożliwia zautomatyzowane usługi transportu miejskiego bez kierowcy. 

Formy automatyzacji mogą być różne: od regularnych usług autobusowych, usług transportu publicznego na żądanie, przejazdów na żądanie (robotaksówki) po bezzałogowe pojazdy dostawcze. 

Czytaj więcej

Mało chętnych do budowy ładowarek dla ciężarówek

Takie usługi mają inną charakterystykę operacyjną i strukturę kosztów niż istniejące oferty, należy również wziąć pod uwagę nowe zagrożenia wynikające z zastosowania sztucznej inteligencji (SI).

Jeśli prywatne AV staną się powszechne zanim popularne staną się usługi wykorzystujące AV, te drugie będą miały trudności z konkurowaniem z tymi pierwszymi. W rezultacie dominacja prywatnych AV może pogorszyć zatłoczenie i warunki życia w miastach. Z drugiej strony, jeżeli usługi oparte na AV będą aktywnie wprowadzane w celu przekształcenia transportu miejskiego w system oparty na usługach, który nie wykorzystuje aut prywatnych, wystąpiłyby różne pozytywne skutki. Aby tak się stało, konieczne jest aktywne wsparcie rządowe w postaci dobrze zaprojektowanych ram regulacyjnych dla usług wykorzystujących AV. 

ITF zachęca państwa do wyrażania zgody na próby usług świadczonych przez pojazdy autonomiczne. 

W fazie wzrostu, gdy pojawią się płatne usługi komercyjne, konieczne będzie stworzenie systemu związanego z dopuszczaniem płatnych usług komercyjnych i ochroną użytkowników. 

Poza wsparciem prawnym, niezbędne są także inwestycje w infrastrukturę uwzględniające funkcjonowanie AV, co może przyczynić się do bezpieczniejszej eksploatacji AV, podobnie jak dobra infrastruktura może zwiększyć bezpieczeństwo kierowców. Szczególnie ważna jest dobra łączność, która umożliwia interwencje zdalnych operatorów. 

Czytaj więcej

Sieci kurierskie przed logistycznym boomem rynku wtórnego

Autorzy raportu ITF uważają, że usługi transportowe wykorzystujące AV miałyby długoterminowy wpływ na wiele dziedzin, w tym na zatrudnienie, finanse publiczne i dostępność. Przewidują, że ubędzie miejsc pracy dla kierowców, ale powstaną nowe, takie jak zdalni operatorzy. Dochody z parkowania zostaną zmniejszone, ale ponowne przydzielenie odzyskanej przestrzeni miejskiej może otworzyć samorządom nowe źródła dochodów. 

Chociaż środowisko miejskie należy do najtrudniejszych dla autonomicznych pojazdów, to z raportu International Transport Forum (dawna Konferencja Ministrów Transportu) wynika, że technologia autonomicznych pojazdów (AV) umożliwia zautomatyzowane usługi transportu miejskiego bez kierowcy. 

Formy automatyzacji mogą być różne: od regularnych usług autobusowych, usług transportu publicznego na żądanie, przejazdów na żądanie (robotaksówki) po bezzałogowe pojazdy dostawcze. 

Pozostało 85% artykułu
Wizja Przyszłości
Czy dekarbonizacja i ESG są dla logistyki błękitnym oceanem?
Wizja Przyszłości
Sieci kurierskie przed logistycznym boomem rynku wtórnego
Wizja Przyszłości
Wkrótce homologację uzyska pierwsza polska wodorowa lokomotywa
Wizja Przyszłości
Holandia znów testuje długie zestawy
Materiał Promocyjny
Jak kupić oszczędnościowe obligacje skarbowe? Sposobów jest kilka
Wizja Przyszłości
Autonomiczne ciężarówki Daimlera będą miały lepsze „oczy”