W UE jest tylko 300 tys. miejsc parkingowych dla tirów. Brakuje 100 tys. miejsc, a zupełna katastrofa jest z bezpiecznymi miejscami parkingowymi. W Wielkiej Brytanii, regionach Niemiec, Francji lub Holandii napady na zaparkowane ciężarówki są smutną codziennością. 

Międzynarodowa Unia Transportu Drogowego IRU szacuje, że tylko 3 proc. miejsc parkingowych (7000) znajduje się na bezpiecznych parkingach. 

Według IRU bezpieczny parking powinien znajdować się co 100 km wzdłuż dróg sieci TEN-T. 

Komisja Europejska oczekuje zgłoszeń inwestorów zainteresowanych wybudowaniem parkingu z finansową pomocą funduszu CEF. Komisja obiecała przeznaczyć na poprawę parkingów ponad 600 mln euro w nadchodzących trzech latach. 

Inicjatywie przyklasnęły też związki zawodowe, które zaniepokojone są napadami na kierowców i malejącym ich bezpieczeństwem.