Związek Zawodowy Inspekcji Transportu Drogowego tłumaczy, że pracownicy poprzez nieobecność pokazują niezadowolenie z warunków pracy. ZZITD przypominał, że tego dnia był Światowy Dzień Ludności. Związkowcy dodają, że w sezonie wakacyjnym jest więcej wypadków, a tym samym większe zapotrzebowanie na krew. 

Czytaj więcej

Najlepszy rok w historii branży TSL. Ranking Logistyki

Związkowcy od dłuższego czasu domagają się od Ministerstwa Infrastruktury podwyżki płac dla każdego inspektora o co najmniej 1000 zł oraz przekształcenia inspekcji w formację mundurową, co wiąże się z przywilejami, np. emerytalnymi. – Uzasadnienie dla odmowy podwyżek jest różne, w zasadzie zależy od okoliczności i organu, który udziela odpowiedzi - wcześniej była to pandemia, teraz sytuacja geopolityczna itp. Główny Inspektor odsyła nas do Ministerstwa Finansów, a tam raczej trudno liczyć na zrozumienie naszej sytuacji – opisuje sytuację przewodnicząca Rady Krajowej ZZITD Urszula Cyprowska. 

Szacunki związkowców

Przewodnicząca przypomina, że ostatnią realną podwyżkę wynagrodzeń wszyscy inspektorzy otrzymali w 2019 roku, po proteście. Od 2009 roku, kiedy rząd PO-PSL zamroził wynagrodzenia pracowników sfery budżetowej, pensje inspektorów praktycznie stały w miejscu, aż do 2019 roku. – W tej chwili mamy powtórkę sytuacji, chociaż oficjalnie zamrożenia płac w okresie ostatnich lat nie ogłoszono. Nadmieniam, że znaczną część wynagrodzenia inspektora stanowi dodatek inspekcyjny, którego wysokość jest zmienna i różna w zależności od województwa. Pomimo naszych wieloletnich starań nie podjęto żadnych działań zmierzających do ujednolicenia zasad jego przyznawania w całym kraju. Biorąc pod uwagę ilość inspektorów ok. 700 osób i żądane 1000 zł podwyżki, dla każdego inspektora, przyjęliśmy, że kwota przeznaczona na ten cel (łącznie z pochodnymi) z budżetu Państwa nie powinna przekroczyć 18 mln zł na rok – szacuje przewodnicząca. 

Czytaj więcej

Zapycha się rynek elektrosamochodów

Wprowadzenie podwyżek komplikuje struktura GITD. Formacja ma dwie grupy inspektorów: podlegających całkowicie pod Głównego Inspektora (system fotoradarów oraz opłata eTOLL) oraz podlegających finansowo pod wojewodów (WITD, transport drogowy), a zadaniowo pod Głównego Inspektora. – Kolokwialnie rzecz ujmując – Główny wymaga, Wojewoda płaci. ITD nie jest też służbą mundurową (wniosek o zbadanie zgodności zaskarżonych przepisów z Konstytucją oczekuje w Trybunale Konstytucyjnym), chociaż realnie wykonujemy bardzo podobne działania do tych realizowanych przez funkcjonariuszy Policji czy KAS. Konsekwentny brak zgody kolejnych rządów na uczynienie z nas służby i „opory” przed podwyżkami dla nas, nie blokują w żaden sposób nakładania przez ustawodawcę nowych obowiązków na inspektorów czy np. wprowadzenia pracy w systemie trzyzmianowym przez siedem dni w tygodniu – wskazuje Cyprowska. Dodaje, że niewiele mniejsza liczebnie Straż Marszałkowska całkiem niedawno została zaliczona w poczet służb mundurowych. 

Czytaj więcej

Inwestorzy pakują miliardy w cyfrowe spedycje

Funkcjonariusze odchodzą

W Polsce obowiązki m.in. z zakresu porządku i bezpieczeństwa ruchu drogowego realizuje obecnie 430 inspektorów WITD (obecnie trwają szkolenia aplikantów) oraz ok. 230 inspektorów GITD. – Ostatnio część inspektorów, głównie z GITD, opuściła nasze szeregi zatrudniając się w KAS. Jeśli chodzi o GITD, to w tym roku zatrudniono około 50 osób, ale 66 ostatnio odeszło więc bilans i tak jest ujemny. Warto dodać, że wyszkolenie inspektora to proces trwający wiele miesięcy i że nie da się ot tak zastąpić odchodzącego inspektora – podkreśla Cyprowska. 

W Wojewódzkich Inspektoratach jest zatrudnionych po 20-40 inspektorów, z czego część stanowią kierownicy i naczelnicy. Rzeczywista ilość inspektorów wykonujących czynności kontrolne jest co najmniej o 10 proc. niższa. – Z naszego punktu widzenia nawet brak 1 inspektora dla pozostałych stanowi większe obciążenie, ale kuriozalnie również oznacza wyższe wynagrodzenie, ze względu na powstałe oszczędności – tłumaczy przewodnicząca. 

Autopromocja
Subskrybuj nielimitowany dostęp do wiedzy

Unikalna oferta

Tylko 5,90 zł/miesiąc


WYBIERAM

Czytaj więcej

Transport drogowy ma zazielenić się bez unijnej pomocy

Ministerstwo Infrastruktury wspólnie z GITD przygotowało w 2016 roku projekt ustawy przekształcający ITD w formację mundurową i podporządkowujący WITD bezpośrednio GITD, ale został on zablokowany w rządzie przez MSWiA. Impas trwa do tej pory.