InPost chce sprzedać obligacje za miliard zł

fot. InPost

Pieniądze posłużą do przejęcia Mondial Relay.

Spółka podpisała umowę z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. i BNP Paribas Bank Polska S.A. jako współorganizatorami i dealerami oraz ING Bankiem Śląskim S.A. jako dealerem w sprawie ustanowienia programu polskich obligacji. Program obejmie serie emisji obligacji denominowanych w złotych, podlegających prawu polskiemu, do łącznej wartości nominalnej 1 miliarda złotych. 

Czytaj więcej w: Miliony metrów magazynów dla e-handlu

Spółka zamierza wykorzystać wpływy netto z emisji obligacji do częściowej spłaty kredytu pomostowego, który zamierza zaciągnąć w celu sfinansowania przejęcia Mondial Relay. Wartość transakcji planowanego nabycia Mondial Relay, ogłoszonego 15 marca 2021 r., wynosi ok. 565 mln euro (ok. 2,6 mld zł).

Obligacje wyemitowane w ramach Programu będą oferowane wyłącznie inwestorom kwalifikowanym, bez obowiązku publikacji prospektu emisyjnego. Obligacje zostaną zarejestrowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych S.A. i mogą zostać wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu (Alternatywny System Obrotu) Catalyst prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Czytaj więcej w: InPost będzie konkurował z francuską pocztą

Obligacje wyemitowane w ramach programu mogą być oprocentowane według zmiennej lub stałej stopy procentowej z terminem zapadalności do 6 lat. Ostateczne parametry każdej serii obligacji zostaną określone w procesie budowania księgi popytu.

Spółka, która od stycznia notowana jest na giełdzie w Amsterdamie, zamierza wyemitować pierwszą serię obligacji w ramach programu do końca lipca 2021 roku.

Tagi:

Mogą Ci się również spodobać

Cyfrowe dokumenty przyspieszyły kolejowe przewozy z Chin

Pierwszy, wyposażony w cyfrową dokumentację pilotażowy pociąg z kontenerami z Ningbo (Chiny) przez Władywostok ...

Nawet Maersk uruchomił pociągi z Chin

Maersk podkreśla szybkość dostaw kolejowych i korzysta z takich połączeń z Chinami. W tym ...

Więcej płatnych dróg?

Analitycy uważają, że rząd powinien szybko poszerzyć siec płatnych dróg. Przewoźnicy są zdecydowanie przeciwni. ...

Rosną długi przewoźników

W pierwszym półroczu długi firm transportowych wzrosły o jedną piątą, do miliarda zł. Krajowego ...

Wodorowe ciężarówki Hyundaia w Szwajcarii

Hyundai przedstawił klientom w Szwajcarii pierwsze 7 ciężarówek napędzanych wodorem z ogniwa paliwowego. W ...