Rynek powierzchni przemysłowo-logistycznej w Polsce znajduje się w bardzo dobrej kondycji, przekonują eksperci firmy Colliers. Spodziewają się dalszego wzrostu pustostanów ze względu na prognozowany wysoki poziom nowej podaży. 

Wzrost ten nie świadczy jednak o gorszej kondycji rynku. – Niska stopa pustostanów jest zjawiskiem pożądanym przez poszczególnych właścicieli obiektów, gdyż oznacza, że mają oni zapewniony niezakłócony dochód z czynszów. Jednak w przypadku całego rynku bardziej pozytywnym zjawiskiem jest stopa pustostanów wyższa o kilka punktów procentowych, która pozwalałaby zachować równowagę rynkową oraz umożliwiłaby najemcom szybsze zaspokajanie popytu – tłumaczy Senior Partner, dyrektor Działu Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers Maciej Chmielewski. 

Czytaj więcej

Transport drogowy będzie objęty ETS

Analitycy rynku wskazują na mniejszą liczbę rozpoczynanych inwestycji. – Ze względu na wysoki koszt pozyskania finansowania liczba nowo rozpoczynanych projektów magazynowych się zmniejsza, szczególnie dotyczy to projektów realizowanych na zasadach spekulacyjnych. Dodatkowo wymóg banków dotyczący posiadania przynajmniej 50% poziomu komercjalizacji nie ułatwia deweloperom zadania – podkreśla dyrektor Działu Powierzchni Przemysłowych i Magazynowych, Newmark Polska Jakub Kurek. 

Inwestycje z klientami

W związku z tym w 2023 roku częściej będą realizowane inwestycje magazynowe na zasadach BTS czy BTO, ze względu na mniejsze ryzyko związane z realizacją takiego przedsięwzięcia w porównaniu z inwestycją spekulacyjną. – To z kolei spowoduje, że deweloperzy, którzy zdecydują się na rozpoczęcie projektów na zasadach spekulacyjnych, szczególnie w lokalizacjach z niskim poziomem dostępnej powierzchni magazynowej do wynajęcia, będą mogli dyktować warunki najmu – przewiduje Kurek.

Eksperci uważają, że kolejny rok może przynieść dalszy wzrost czynszów, jednak nie będzie on tak dynamiczny jak w 2022 roku, gdy sięgnął 20-50 proc. Pomimo rosnących stawek Polska pozostanie atrakcyjnym rynkiem I&L w porównaniu z Europą Zachodnią i będzie przyciągać kolejnych najemców. Poza aspektem finansowym, istotnymi czynnikami budującymi zainteresowanie najemców Polską są jej położenie - w pobliżu zachodnioeuropejskich rynków zbytu - i rozwijająca się infrastruktura transportowa.

Znajdująca się w budowie powierzchnia magazynowa jest mniejsza od rekordowego poziomu, zanotowanego na początku 2022 roku (4,8 mln m kw.). – Trzeci kwartał był pierwszym od półtora roku, kiedy rozpoczęto mniej niż 1 mln nowych budów. To wpłynie na dostępność, co będzie problemem dla wielu sektorów – przypuszcza starsza konsultantka w dziale doradztwa i badań w CBRE Anna Bielacka.

Czytaj więcej

Maleje dynamika wzrostu e-handlu, firmy tej branży czyszczą magazyny

Inwestycje pozostają stosunkowo wysokie. W 2023 roku całkowite zasoby rynku przemysłowo-logistycznego przekroczą 30 mln m kw. - Prognozy wzrostu w branży logistycznej oraz duży popyt wśród operatorów na powierzchnię przemysłową potwierdzają, że w czasach pełnych wyzwań, w obliczu zrywających się łańcuchów dostaw, posiadanie odpowiedniej bazy logistyczno-magazynowej jest elementem kluczowym dla zapewnienia ciągłości biznesu. Dodatkowo Polska dzięki strategicznej lokalizacji w centrum Europy staje się idealnym miejscem do prowadzenia działań obsługujących cały kontynent. Dobrze rozwinięta infrastruktura, dostęp do atrakcyjnych lokalizacji i wciąż niższe koszty operacyjne niż na zachodzie, przyciągają firmy zarówno o lokalnym, regionalnym, jak i globalnym zasięgu – wymienia Managing Director Panattoni Marek Dobrzycki.

Logistyka motorem inwestycji

Zmienia się nabywca. Na początku pandemii magazynów szukały firmy związane z e-handlem. – Firmy te wciąż generują względnie wysoki popyt na rynku, jednak w mniejszym stopniu niż półtora roku temu – przyznaje Chmielewski. – Nieruchomościami przemysłowo-logistycznymi wciąż najbardziej zainteresowani są najemcy z sektora 3PL. Ponad połowa popytu z III kw. 2022 r. została wygenerowana właśnie przez operatorów logistycznych – dodaje Chmielewski. 

Najemca logistyczny powinien utrzymać wysoki udział rynkowy. – Pomimo trudnego otoczenia makroekonomicznego, 58 proc. przedstawicieli sektora spodziewa się wzrostu obrotów, taki sam odsetek planuje zatrudniać – wynika z raportu CBRE i Panattoni „Confidence Index 2022”.

Czytaj więcej

Filipińska grupa zostaje w BCT na kolejne 30 lat

Coraz mocniej zarysowuje się zjawisko reshoringu. – Coraz więcej firm produkcyjnych decyduje się na przeniesienie części lub całości swojej działalności m.in. do Polski. Potwierdza to też ostatni raport firmy Reuters „A generational shift in sourcing”, w którym Polska, wg ankietowanych, będzie jednym z głównych beneficjentów tego zjawiska, czyli przeniesienia produkcji bliżej rynku zbytu w celu zmniejszenia ryzyka związanego z zakłóconymi i/lub zerwanymi łańcuchami dostaw – wyjaśnia Kurek.

W sporządzonym przez firmę Cushman & Wakefield rankingu Manufacturing Risk Index (MRI) najwyżej w rankingu bazowym została sklasyfikowana Polska spośród państw regionu EMEA. – Wykwalifikowani i rzetelni pracownicy, dostęp do doskonałej infrastruktury logistycznej, doskonałe otoczenie biznesowe, a także stosunkowo niskie ryzyka ekonomiczne i energetyczne, a także atrakcyjne koszty budowy i jedne z najniższych w regionie koszty mediów czynią nasz kraj idealną lokalizacją dla działalności produkcyjno-przemysłowej – wskazuje partner, Head of Industrial & Logistics Agency, Cushman & Wakefield Damian Kołata.